Kutu kemaluan sebenarnya hampir sama dengan jenis kutu pada umumnya, tapi kutu yang menyerang pada kemaluan ini disebut oleh para […]